Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Grieks-Latijn

3e graad aso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
Grieks
Latijn

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Esthetica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2024 - Alle rechten voorbehouden