Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Grieks-wetenschappen

3e graad aso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Grieks

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Esthetica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden