Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Audiovisuele vorming

3e graad kso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Audiovisuele vorming
Esthetica
Muzikale opvoeding

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Wijsgerige stromingen
Kunstgeschiedenis
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden