Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Beeldende vorming

3e graad kso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Kunstgeschiedenis
Beeldende vorming

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Filosofie
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden