Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Vrije beeldende kunst

3e graad kso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
Kunstgeschiedenis
Vrije beeldende kunst

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Muzikale opvoeding
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden