Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Industriële wetenschappen

3e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Toegepaste biologie
Wiskunde
Toegepaste fysica
Toegepaste chemie
Toegepaste wetenschappen en Engineering
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden