Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

3e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Toegepaste biologie
Gezondheid en welzijn
Psychologie en pedagogiek
Stage/Seminaries
Toegepaste chemie
Toegepaste fysica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden