Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Jeugd- en gehandicaptenzorg

3e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Biologie van de mens
Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie
Beroepsgerichte zorgkunde
Expressie en animatie
Ortho(ped)agogiek en ortho(ped)agogische vaardigheden
Stage
Wetgeving
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden