Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Sociale en technische wetenschappen

3e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Integrale opdrachten
Sociale wetenschappen
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden