Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Lichamelijke opvoeding en sport

3e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Toegepaste biologie
Lichamelijke opvoeding en sport
Bewegingsagogiek
LOS en maatschappij
Psychologie
Toegepaste chemie
Toegepaste fysica
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden