Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Slagerij en vleeswaren

3e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Toegepaste natuurwetenschappen
Creatieve technieken
Slagerij en vleeswaren

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Ondernemend project
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden