Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Planttechnische wetenschappen

3e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Toegepaste biologie
Planttechnische wetenschappen
Toegepaste chemie
Toegepaste fysica

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Algemene techniek
Ondernemend project
Toegepaste economie
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden