Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Natuur- en groentechnische wetenschappen

3e graad tso


 Vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Toegepaste biologie
Natuur- en groentechnische wetenschappen
Toegepaste chemie
Toegepaste fysica

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen
Algemene techniek
Ondernemend project
Toegepaste economie
Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2023 - Alle rechten voorbehouden