Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Kantoor-en verkoop + Mode

1e graad - beroepsvoorbereidend leerjaar

Leren in samenhang
Vakkenclustering in de B-stroom


LeerplannummerPedagogische vakbenaminguren/weekAdministratieve vakbenaming

Basisvorming (B)16uren (minimum)

2018/031Godsdienst2AV Godsdienst
2010/018FransAV Frans
2010/052Informatie- en communicatietechnologie
2008/005Lichamelijke opvoeding2AV Lichamelijke opvoeding
2011/019Maatschappelijke vorming2AV Maatschappelijke vorming
2011/020Muzikale opvoeding1AV Muzikale opvoeding
2010/003Natuurwetenschappen2AV Natuurwetenschappen
2010/019Nederlands3AV Nederlands
2011/026Plastische opvoeding1AV Plastische opvoeding
2011/021Wiskunde3AV Wiskunde

Beroepenveld Kantoor en verkoop
2010/018Frans2AV Frans (zie opmerking)
2010/019Nederlands1AV Nederlands
2011/033ICT- en klaviervaardigheden2TV Dactylografie/Handel
 Initiatie in administratie, retail en logistiek2TV Handel

Beroepenveld Mode
1999/105Mode5PV Mode
  2TV Mode

  • Naast het raamplan voor 'informatie- en communicatietechnologie' zijn geen aantal uren en geen administratieve vakbenamingen vermeld. Omwille van de grote verscheidenheid tussen de scholen, laat het VVKSO de scholen voor de realisatie van de ICT -doelstellingen kiezen tussen enkele scenario's. Voor de omschrijving van deze scenario's verwijzen we naar het raamplan.
  • Voor scholen die nu al Frans inrichten met één of meer uren uit het complementair gedeelte verandert er niets vanaf 1 september 2011. De uren Frans verschuiven vanuit het complementair gedeelte naar de basisvorming. In plaats van het minimum van 16 uren besteedt de school voortaan 17 of meer uren aan de basisvorming.
  • Voor het beroepenveld Kantoor en verkoop blijft de lessentabel ongewijzigd (Frans: 2 uur/week). Voortaan maakt het vak Frans zowel deel uit van de basisvorming als van het specifiek gedeelte (beroepenveld).
  • Scholen die nu (2010-2011)nog geen Frans inrichten zullen hun aanbod in het complementair gedeelte moeten herbekijken. Het VVKSO wil die beslissing niet nemen in de plaats van de scholen omdat de lokale context hier doorslaggevend is. In elk geval blijven nog 3 uren beschikbaar voor het complementair gedeelte.
  • Indien de school gebruik maakt van de mogelijkheid om twee of meer van de vakken van de basisvorming te integreren onder project algemene vakken, kan Frans meegenomen worden. De integratie van Frans vergt altijd het akkoord van het betrokken personeelslid belast met het project algemene vakken in bvl.
  • Voor de school die vakkengeďntegreerd wil werken, kan het servicedocument ‘Vakkenclustering in de B-stroom’ bovenaan deze lessentabel een handreiking zijn. De inventaris groepeert alle leerplandoelstellingen van Frans, Maatschappelijke vorming, Natuurwetenschappen, Nederlands, Techniek en Wiskunde in zeven clusters.


Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2024 - Alle rechten voorbehouden