Dienst Curriculum & vorming
secundair onderwijs

Hotel

3e graad tso

Ge´ntegreerde proef
Profiel van deze richting

LeerplannummerB/S/CPedagogische vakbenaminguren/weekAdministratieve vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S)2929uren (minimum)

2018/031BGodsdienst22AV Godsdienst
2017/010BAardrijkskunde0/10/1AV Aardrijkskunde
2017/009BAardrijkskunde/Natuurwetenschappen1-2/01-2/0AV Aardrijkskunde/AV Natuurwetenschappen
2017/011BNatuurwetenschappen0/10/0AV Natuurwetenschappen
2003/006BGeschiedenis11AV Geschiedenis
2008/039BLichamelijke opvoeding22AV Lichamelijke opvoeding
2014/001BNederlands33AV Nederlands
2004/024BWiskunde22AV Wiskunde
2016/015B+SEngels33AV Engels
2016/016B+SFrans33AV Frans
2010/102SHotel-, keuken- en restauranttechnologie4-54-5TV Hotel
 SPraktijk/Stage8-108-10PV + Stage Hotel

Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen

2003/003CDuits22AV Duits
2018/010COndernemend projectTV Hotel/Toegepaste economie

  • Minstens 2 u. (naar rato van 2 weken) stage in het 2de leerjaar.
  • Voor de realisatie van de basisvorming Aardrijkskunde en Natuurwetenschappen heeft de school verschillende mogelijkheden. Zie leerplan of mededeling


Katholiek onderwijs Vlaanderen © 2024 - Alle rechten voorbehouden